Truyền Thông

90s hỏi xoáy CEO công ty #Influencer #MarketingXem chi tiết bài viết:
Influencer Marketing (Tiếp thị qua người ảnh hưởng) về bản chất cũng giống như những campaign thông thường, trong đó, người ảnh hưởng sẽ đóng vai trò là một kênh truyền thông của chiến dịch.

Tuy nhiên, Influencer Marketing không chỉ đơn giản là lựa chọn người giúp thương hiệu lan tỏa thông điệp, mà còn là sự cộng tác, đồng sáng tạo nội dung giữa Brand và Influencer. Vì vậy, khi đến giai đoạn có sự tham gia của Influencer, bạn cần phải đào sâu vào yêu cầu, lựa chọn, cách triển khai và đo lường hiệu quả.

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/truyen-thong/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like