Công Nghệ

[Full HD 1080p] Phim hoạt hình – Niệm phật thành phậtHỏi: Theo Quán kinh thì phải nhiếp tâm vào định, quán y báo chánh báo cõi Cực lạc rõ ràng, mới có thể về Tịnh độ. Tại sao kẻ chưa vào định, tu môn Trì danh cũng được vãng sanh?

Đáp: Chín phẩm sen ở Cực lạc gồm nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, song không ngoài hai điểm: Định tâm và Chuyên Tâm.

1. Định tâm hay định thiện, là những vị tu tập quán pháp thành công, hoặc trì danh hiệu được vào tam muội. Các vị này sẽ sanh về thượng phẩm.

2. Chuyên tâm hay tán thiện, là những người chỉ niệm danh hiệu chưa được vào tam muội, hoặc tu các công đức lành khác trợ giúp, rồi phát nguyện hồi hướng. Hạng người này cũng được dự vào các phẩm thấp hơn. Nhưng cần phải trọn đời quy mạng Tây phương và chuyên cần tu tập. Lúc ngồi nằm thường xây mặt về Tây phương. Khi niệm Phật, lúc phát nguyện, phải chí thành không xao lãng. Tâm niệm khẩn thiết ấy ví như kẻ bị gông xiềng tù ngục cầu mau thoát ly; người lâm cảnh lửa cháy, nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi mong được thoát khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết, phát lòng Bồ đề, cầu sanh Tây Phương, mau thành Thánh đạo để đền đáp bốn ân, nối thạnh Tam Bảo, độ khắp muôn loài. Chí thành như thế, quyết chắc sẽ được kết qủa.

Trái lại, nếu lời và hạnh không hợp nhau, sức tín nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục thì khó hy vọng thành công. Bởi kẻ biếng trễ như thế e khi lâm chung bị nghiệp chướng trở ngăn, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức hôn mê, không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi hiện tại là nhân, khi lâm chung là qủa. Cần phải nhân cho chắc thật, qủa mới không hư luống, như tiếng hòa nhã thì vang dịu dàng, hình ngay tất bóng thẳng vậy. Nếu muốn khi sắp chết mười niệm thành công, thì ngay lúc hiện tại phải một lòng chí thiết tinh tấn tu hành, tất không còn điều chi lo ngại.

Đại khái, chúng sanh bởi tâm chia thiện ác, nên báo có khổ vui. Do nơi ba nghiệp tạo thành, mới khiến sáu đường luân chuyển. Nếu tâm sân hận, tà dâm, đó là nghiệp Địa ngục. Tâm tham lam, bỏn xẻn là nghiệp Ngạ qủy. Tâm ngu si, tà kiến là nghiệp Súc sanh. Tâm ngã mạn, tự cao là nghiệp Tu la. Giữ bền Ngũ giới, là nghiệp người. Tiến tu Thập Thiện là nghiệp Trời. Chứng ngộ nhân không, là nghiệp Duyên giác. Tu trọn Lục độ, là nghiệp Bồ Tát. Chân từ bình đẳng là nghiệp Phật.

Nếu tâm thanh tịnh niệm Phật, thì hóa sanh về Tịnh độ, ở nơi bảo các hương đài. Như ý mê tối đục nhơ, tất bởi chất cõi uế bang, nương cảnh nổng gò hầm hố. Cho nên lìa được tự tâm không còn biệt thể, muốn được qủa tịnh, phải chủng nhân mầu. Như tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên, lý thế tất nhiên, có chi mà ngờ vực!

Đại sư lại vì người đương thời còn phân vân giữa Thiền và Tịnh, chưa biết tu môn nào được kết qủa chắc chắn, nên làm kệ Tứ Liệu Giản để so sánh sự lợi hại như sau:

Có Thiền không Tịnh độ

Mười người, chín lạc lộ.

Ấm cảnh khi hiện ra

Chớp mắt đi theo nó.
Không Thiền có Tịnh độ

Muôn tu muôn thoát khổ.

Vãng sanh thấy Di Đà

Lo gì chẳng khai ngộ?

Có Thiền có Tịnh độ

Như thêm sừng mãnh hổ.

Hiện đời làm thầy người

Về sau thành Phật, Tổ.
Không Thiền không Tịnh độ

Giường sắt, cột đồng lửa!

Muôn kiếp lại ngàn đời

Chẳng có nơi nương tựa.

(trích Tịnh Độ Thánh Hiền Lục)
Liên Tông Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư (Người đương thời truyền nhau: Vĩnh Minh đại sư là Phật A Di Đà ứng hóa. Và hàng Tăng tục mới lấy ngày sanh nhật của Đại sư ngày 17 tháng 11 là lễ vía kỷ niệm Phật A Di Đà.)

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/cong-nghe/

29 Comments
 1. HUNG NGUYEN HUU 1 year ago
  Reply

  A DI ĐÀ PHẬT

 2. Nguyễn Huy Khánh 1 year ago
  Reply

  Muốn thành Phật thì phải tu hành như hoàng tử SĨĐẠTTA. Chứ làm gì có chuyện niệm phật thành phật chứ? Hãy tỉnh lại đi bà con ơi!.
  link: tuhanhdungchanhphatphap.net

 3. Puca Shop 1 year ago
  Reply

  Con Nam mô adi đà phật

 4. A DI ĐÀ PHẬT 1 year ago
  Reply

  ADIDAPHAT ADIDAPHAT ADIDAPHAT.

 5. Hưng Hưng 1 year ago
  Reply

  Đúng chỉ có niệm phật mới hết nghiệp giải thoát. Ta ma quỷ thần đều cúi đầu muốn đk tu về tây phương

 6. Thi Tham Nguyen 1 year ago
  Reply

  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât
  Nam mô a di đa phât

 7. Thi Tham Nguyen 1 year ago
  Reply

  A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHAT a DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHAT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT XIN MUOI PHUONG CHU PHÂT GIA HO CHO CON DUOC NIEM PHÂT KO THOI CHUYEN A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHÂT A DI DA PHAT A DI DA PHÂT A DI DA PHAT

 8. Luu Mai 1 year ago
  Reply

  AMIDAPHAT ,Kinh Xin Chu Vi. Thuong Niem AMIDAPHAT, AMIDAPHAT , AMIDAPHAT ,

 9. Vinhgsm Vinhgsm_hue 1 year ago
  Reply

  Các bạn hãy niệm phật là hết khổ

 10. 《GIANG * TRỮ * NHUẬN》 1 year ago
  Reply

  Mong các bạn hãy phát tâm đọc kinh✅
  BÁT CHU TAM MUỘI
  NIỆM PHẬT BA LA MẬT
  các bộ kinh hay nói về tịnh độ

 11. Kênh Hoạt hình Doraemon HTV3 1 year ago
  Reply

  Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Tây phương

 12. Hao Anh 1 year ago
  Reply

  Nam Mo A di da phat

 13. Giang Vo 1 year ago
  Reply

  Nam mô A Di Đà phật

 14. A Di Đà Phật 1 year ago
  Reply

  A DI ĐÀ PHẬT

 15. Hao Anh 1 year ago
  Reply

  Nam mo A di da phat

 16. Nguyệt Ánh Đặng 1 year ago
  Reply

  Nam Mô A DI Đà Phật

 17. Thi Thu Suong Nguyen 1 year ago
  Reply

  mo phat

 18. Van Nguyen 1 year ago
  Reply

  Nam mô a di đà phật… Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật… Nam mô quan thế âm bồ tát… Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát…

 19. trong tran 1 year ago
  Reply

  Hay quá. Rất ý nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🏻🙏🏻❤️

 20. Phuong Nguyen 1 year ago
  Reply

  Rat hay adidaphat

 21. Cai Dau 1 year ago
  Reply

  Nam mo a di da phat

 22. Khanh Nguyen 1 year ago
  Reply

  Tiếng đọc Niệm Phật 4 Chữ lúc đầu của tiếng Hoa ở đâu mà nghe hay quá ai biết chỉ dùm mình đi.

 23. Linh Nguyễn 1 year ago
  Reply

  I see very good🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲😎😎😎😎😎👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍👍👍👍👍👍👍🤗😟😒😠😨😜😨😜😠😖😜😠👟👑👟⛑⛑⛑👟

 24. Hao Tran 1 year ago
  Reply

  Nam mô a di đà phật

 25. Lam Nguyễn 1 year ago
  Reply

  Hay quá. Nam mô a di đà phật

 26. Thai Tho 1 year ago
  Reply

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 27. ông nguyễn 1 year ago
  Reply

  Nam mô a dị Đà Phật

 28. Ngọc Quí Lê 1 year ago
  Reply

  Nam Mô A Di Đà Phật

 29. Thu Ha Nguyen 1 year ago
  Reply

  Nam mô a di đa phat
  Nam mô a di đa phat
  Nam mô a di đa phat

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like