Tổng Hợp

Khoa Kế toán – Kiểm toán. Học viện Ngân hàng,Hà NộiKhoa Kế toán – Kiểm toán thuộc Học viện Ngân hàng ngày nay tiền thân là khoa Kế toán thuộc trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng trước đây, là một trong hai khoa có lịch sử phát triển lâu năm nhất. Với bề dày thành tích và kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, cán bộ, giáo viên và sinh viên đã từng công tác và học tập tại Khoa Kế toán – Kiểm toán đều luôn tự hào rằng mình đã được trải qua một môi trường công tác và học tập rất tốt. Sinh viên của khoa ra trường đều nhanh chóng nhận được việc làm ở những tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế lớn. Một số giáo viên từng công tác tại khoa theo yêu cầu công tác hoặc do những điều kiện khác nhau khi chuyển ra các cơ quan thực tế công tác cũng đều rất thành đạt trong cương vị mới: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Trưởng, phó Vụ trưởng Vụ Kế toán NHNN; Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, nắm giữ các chức vụ cao tại các NHTM, công ty chứng khoán, các tập đoàn kinh tế lớn.
Hiện nay, Khoa Kế toán – Kiểm toán có đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 34 người, trong đó có 05 tiến sĩ, 26 thạc sĩ và hiện nay có 20 giảng viên đang là nghiên cứu sinh, nhiều giảng viên đã từng trải qua đào tạo ở nước ngoài. Một số giảng viên từng là những kiểm toán viên tại các tổ chức kiểm toán độc lập như KPMG, Ernst&Young, AASC, Deloitte… Hiện tại, khoa đang cộng tác với nhiều trường đại học và các Hội kế toán Công chứng Anh (ACCA), CPA Australia trong phát triển đào tạo về kế toán và kiểm toán quốc tế.
Hiện tại, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã và đang cung cấp các chương trình đào tạo có uy tín trên các lĩnh vực: Kế toán tài chính áp dụng cho doanh nghiệp Công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ bản; Kế toán công; Kế toán trong các tổ chức tài chính – tín dụng (như NHTM, TCTD, công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty bảo hiểm….); Kế toán quản trị; Kế toán quốc tế, Hệ thống thông tin kế toán, kế toán trên máy vi tính áp dụng cho ngân hàng và cho doanh nghiệp; kế toán máy áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp; Kiểm toán doanh nghiệp; Thống kê doanh nghiệp… Ngoài ra, khoa Kế toán – Kiểm toán có thể cung cấp các chương trình đào tạo về Lập và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo tài chính của tổ chức tài chính, ứng dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán Việt Nam…
Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kế toán – Kiểm toán hiện nay là giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc Học viện giao. Ngoài ra, cộng tác với các tổ chức để mở các chương trình đào tạo và nghiên cứu ứng dụng thực tế. Khoa Kế toán hiện đang đảm đương nhiệm vụ đào tạo ở trình độ cao học, đại học, cao đẳng và theo Kế hoạch Chiến lược phát triển của Học viện Ngân hàng tiến tới khoa đảm nhiệm đào tạo Tiến sĩ trong tương lai.
Thông tin liên hệ: Khoa Kế toán – Kiểm toán,
Phòng 501 – 502, tòa nhà Hiệu bộ – Học viện Ngân hàng – 12 Chùa Bộc, Hà Nội.
Điện thoại: 04.38526412; website:

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/tong-hop/

1 Comment
  1. Quỳnh Như 1 year ago
    Reply

    Tầm bn điểm thì vào đc ạ?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like