Âm Nhạc

Nhạc Niệm Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Rất Hay Tuyển Tập P 2 Thanh Tịnh An Lạc Ngủ NgonNhạc Niệm Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Rất Hay Tuyển Tập P 2 Thanh Tịnh An Lạc Ngủ Ngon
Kênh này mang điến kiến thức về phật giáo những lời dậy của đức phật hay nhất
► Đăng ký kênh:  Để luôn được cập nhật thông tin bài mới nhất
Video Phật PHáp hay khác tại đây:
–  Lời Phật Dậy hay Nhất :
– Những bài thuyết pháp hay: 
Theo dõi kênh Phật Giáo trên: 
– G+: 
– Facebook: 
– Twitter: 
► Đăng kí Kênh: 
– Video tổng hợp kiến thức kinh nghiệm của các bậc chân sư, minh sư không yêu cầu bản quyền đồng thời dựa trên luật sử dụng hợp lý – Fair use for news reporting ( and (
– Mọi vấn đề về video vi phạm Bản quyền ( Chính sách ( – Nguyên tắc cộng đồng ( chúng tôi sẽ xóa chúng, xin liên hệ trực tiếp qua email: dieuamduchieu@gmail.com.
If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email: dieuamduchieu@gmail.com.
————————————————————————————
► Đăng ký kênh Phật Giáo: 

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/am-nhac/

39 Comments
 1. Thủy Hoàng 10 months ago
  Reply

  Nam mô quán thê âm .con nguyên se cô gang noi Theo duc Hanh cua ngài.

 2. Guy Another Random 10 months ago
  Reply

  Ý tưởng của mình để ý đến những điều tra vụ một phụ kiện máy in phun Epson perfection của bạn cần phải được trong thời trang nam cao không

 3. Guy Another Random 10 months ago
  Reply

  Ý tưởng của mình để không bị mất trí không thể không bị ảnh về các ý tưởng mới trong năm qua các 3

 4. trang le 10 months ago
  Reply

  con ước gì lúc nào cũng nhớ tới phật hết ak•con sợ lắm khi vô thường đến mà mình mãi trôi lăn trong vòng sinh tử:(khổ lắm)

 5. Trà Mi 10 months ago
  Reply

  Ai lam video nay cong đức vo lương

 6. 泡芙 10 months ago
  Reply

  Nam mo quan the am bo tat

 7. Vi Tường 10 months ago
  Reply

  NAM MÔ ĐẠI TƯ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BÔ TÁT .MẸ CỨU KHỔ CỨU ĐỘ CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH .AN LẠC.THANH TỊNH QUA CƠN ĐẠI DỊCH COVID 19

 8. Tuan Le Anh 10 months ago
  Reply

  Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 9. Thoai Dien 10 months ago
  Reply

  Nam mô đai tư đai bi cưu khô cưu nanlinh cam ưng quan thê âm bô tat
  Nam mô quan thê. Âm bô tat
  Nam mô quan thê am bô tat
  Nam mô quan thê âm bô tat
  Nam mô quan thê âm bô tat
  Quan thê âm bô tat

 10. Thoai Dien 10 months ago
  Reply

  Nam mô đai tư đai bi cưư khổ cứu nạn linh cảm ựng quan thê âm bồ tát nam mô quan thệ
  Âm bồ tát nam mô quan thê
  Bồ tátnam mô qưan thế âm
  Bồ tát quan thế âm bồ tát

 11. LÊ Nguyễn Thanh 10 months ago
  Reply

  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 12. xuân yên nguyen 10 months ago
  Reply

  nam mô quan thế âm bồ tắt cứu khổ cứu nạn

 13. Hải Đảo Xanh 10 months ago
  Reply

  Nam Mô Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

 14. Loan Hoàng 10 months ago
  Reply

  Nam mô qưan thế âm bô tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát quan thế am bố tát nam mô qua thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế bô tát
  Nam mô quan thế âm bô tát
  Nam mô qua n thế âm bô tát wuan thế ám bồ tát
  Nam mô đại tử đại bi cứu khổ
  Cưư nạn linh cảm ứng quan thế
  Âm bồ tát

 15. Loan Hoàng 10 months ago
  Reply

  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Nam mô quan thế âm bồ tát
  Quan thế âm bồ tát
  Nam mô đại tử đại bi linh cảm
  Quan thế âm bô tát

 16. Hải Đảo Xanh 10 months ago
  Reply

  Cảm ơn Phật Giáo

 17. Hải Đảo Xanh 10 months ago
  Reply

  Nhạc niệm nghe hay

 18. Ngọc Trần Quốc 10 months ago
  Reply

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát . Ai Mắc bệnh nhớ niệm Phật , đọc kinh dược sư để mau lành nha.

 19. thi le nguyen 10 months ago
  Reply

  CON NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NAN CHO CẢ THẾ GIỚI
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 20. Mai Thai 10 months ago
  Reply

  Nam mô quan thê âm bô tat

 21. Luu Do 10 months ago
  Reply

  ADIDAPHAT

 22. Dung Thanh 10 months ago
  Reply

  Nam mo đai tu đai bi cưu khô cưu nan quan the am bô tat.a di đa phat..

 23. Thi lai Truong 10 months ago
  Reply

  Nam mô quan thế âm bồ tát

 24. Thi lai Truong 10 months ago
  Reply

  Nam mô mô quan thế bồ tát

 25. Đức Lê 10 months ago
  Reply

  Nam mô quan thế âm Bồ Tát.Nam mô a di đà Phật

 26. Hoa Huynh 10 months ago
  Reply

  NAMMODAITUDAIBICUUKHOCUUNANQUANTHEAMBOTAT

 27. Thi Lieu Phạm 10 months ago
  Reply

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 l)
  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LiNH CẢM ỨNG QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 l)

 28. Huỳnh Hương 10 months ago
  Reply

  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏.

 29. Thảoo Phạm 10 months ago
  Reply

  Nam Mô Đại Tù Dại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

 30. Đường tam ha 10 months ago
  Reply

  nam mô quan thế ăm bồ tát 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 31. Diep Chau 10 months ago
  Reply

  Mỗi lần bé con kg chịu ngủ mở lên hồi thì ngủ rất ngon cả mẹ lẫn con ngủ rất ngon

 32. thanh nguyen 10 months ago
  Reply

  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 33. Le Do 10 months ago
  Reply

  nam mô đại tư đại bi quan thê âm bô tat bô tat.long đại tư đại bi cua ngai rong lớn hơn. biên rong trời cao.con xin ngai hay vi chúng sinh cưu chúng sinh va cơn bão bênh corôna tre nho bệnh đau khô lăm. nam mô a di đa phật

 34. Tùng Lê Văn 10 months ago
  Reply

  Nam mô Đại Bi quán thế âm bồ tát

 35. Trang Nguyễn 10 months ago
  Reply

  Nam mô đại từ đại bị cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát.

 36. Hiếu Trần 10 months ago
  Reply

  Nam mô quan thê âm bô tat

 37. Mai Nguyen 10 months ago
  Reply

  Nam mô quan thế âm bồ tát quan thế âm bồ tát … Nghe xong nhẹ nhàng và bình yên hơn

 38. Hương Vũ 10 months ago
  Reply

  Năm mô quan thể âm bộ tất năm mô quan thể âm bộ tất năm mô đại từ đại bị quan ý thể âm bộ tất giúp GD con và con gái đang học tiếng nhất chuẩn bị thì lỡ bốn máy man

 39. Nguyen Hangni 10 months ago
  Reply

  Me la nguoi me hien luon hoa do cho tat ca Chung sanh em mong cho moi nguoi deu duoc Nhieu suc khoe va an lac Nam mo Quan the am bo tat 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like