Giáo Dục

Tiêu chuẩn VTOS Nghiệp vụ Đặt giữ buồng Khách sạnTiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (Tiêu chuẩn VTOS) – Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn mô tả vị trí công việc cơ bản nhất của Nhân viên đặt giữ buồng làm việc tại khách sạn hoặc một cơ sở tương tự có trách nhiệm xử lý việc đặt buồng của khách đoàn và khách lẻ, cung cấp thông tin cho khách và hỗ trợ trong việc tối đa hóa lợi nhuận (từ buồng) cho khách sạn.

Tiêu chuẩn Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn được thiết kế kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay, được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành khách sạn Việt Nam.

Tải tài liệu hướng dẫn Nghiệp vụ Đặt giữ buồng Khách sạn:

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/giao-duc/

1 Comment
  1. Nhut Tran 11 months ago
    Reply

    phần mềm j vậy ad ??

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like