Giáo Dục

Toán NC lớp 6 Bài 16: Bài tập về Ước và bội. Số nguyên tố và hợp sốCác em đang xem video sửa bài tập Bài 16: Bài tập về Ước và bội. Số nguyên tố và hợp số của cô Lê thị Thu Hằng.
Tải bài tập và hướng dẫn giải bài tập tại:
👉 Học trọn khóa Toán nâng cao lớp 6:
👉 Tải App HOC247 cho iOS/Android:
1: Bài toán tìm số tự nhiên x [00:21]
2: Bài toán tìm các số tự nhiên x sao cho 6x+17 là bội của 3x+1 [11:33]
3: Bài toán chỉ rõ nếu x và y là các số tự nhiên x+2y là bội của 5 thì 3x-4y cũng là bội của 5 [19:20]
4: Bài toán tìm các số nguyên tố x,y sao cho x^2+2205=y^2 [24:24]
5: Bài toán chứng tỏ T=2016.2017.2018.2019+1 là hợp số [28:11]
6: Bài toán tìm các số tự nhiên n để các biểu thức là một số tự nhiên [32:39]
7: Bài toán tìm số nguyên tố p sao cho p-2 và p+4 đều là các số nguyên tố [41:44]
#ToanNCLop6 #SoNguyenTo #HopSo #AppHOC247

————————–
👉 Tải App HOC247 cho iOS/Android:
👉 Tải hướng dẫn giải bài tập :
👉 Xem video bài tiếp theo:
👉 Học trọn khóa Toán nâng cao lớp 6:
————————–

Theo dõi HỌC247 tại:
👉 Facebook:
👉 Youtube:
👉 Website:
👉 App iOS:
👉 App Android:

————————–

Mong được đồng hành cùng các em học sinh
Trân trọng!
© Copyright by HỌC247 ❌ Do not Reup ❌

Nguồn: https://monywa.org

Xem thêm bài viết khác: https://monywa.org/giao-duc/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like